Zdarzenia na drodze

 • Roboty drogowe
  SP3e(RM), roboty drogowe w kierunku Roma, między G.R.A.-Roma i Via di Torricola-Via di Tor Pagnotta-Roma
 • Roboty drogowe
  SS5, zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Via della Tenuta del Cavaliere i Bagni Di Tivoli - SS5 Ter
 • Roboty drogowe
  A1, zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Guidonia - Montecelio i Diramazione Roma Nord
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS8, zwezenie jezdni w kierunku SS601, między Via di Decima i A90-GRA/SS8 Bis Via Ostiense
 • Roboty drogowe
  SS8, roboty drogowe w kierunku SS601, między Via di Decima i A90-GRA/SS8 Bis Via Ostiense
 • Zamkniety przejazd
  Viale Don Pasquino Borghi, zamkniety przejazd w kierunku , między Viale Beata Vergine del Carmelo i Via Cristoforo Colombo
 • Roboty drogowe
  Viale Don Pasquino Borghi, roboty drogowe w kierunku , między Viale Beata Vergine del Carmelo i Via Cristoforo Colombo
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  A90, zwezenie jezdni w kierunku Aurelia, między 30: Allacciamento Autos. Per Aeroporto Fiumicino i 31: Via Della Magliana
 • Roboty drogowe
  A90, roboty drogowe w kierunku Aurelia, między 30: Allacciamento Autos. Per Aeroporto Fiumicino i 31: Via Della Magliana
 • Zamkniety przejazd
  Via Giulio Rocco, zamkniety przejazd w kierunku , między Via Alessandro Cialdi i Lungotevere S. Paolo
 • Zamkniety przejazd
  Via Giulio Rocco, zamkniety przejazd w kierunku , między Via Alessandro Cialdi i Lungotevere S. Paolo
 • Zamkniety przejazd
  Via Giulio Rocco, zamkniety przejazd w kierunku , między Via Alessandro Cialdi i Lungotevere S. Paolo
 • Zamkniety przejazd
  Via Giulio Rocco, zamkniety przejazd w kierunku , między Lungotevere S. Paolo i Via Alessandro Cialdi
 • Zamkniety przejazd
  Via Giulio Rocco, zamkniety przejazd w kierunku , między Lungotevere S. Paolo i Via Alessandro Cialdi
 • Zamkniety przejazd
  Via Giulio Rocco, zamkniety przejazd w kierunku , między Lungotevere S. Paolo i Via Alessandro Cialdi
 • Zamkniety przejazd
  Via della Pisana (RM), zamkniety przejazd w kierunku Via di Bravetta, między Via San Giovanni Eudes / Via della Vignaccia i Via di Bravetta
 • Roboty drogowe
  Via della Pisana (RM), roboty drogowe w kierunku Via di Bravetta, między Via San Giovanni Eudes / Via della Vignaccia i Via di Bravetta
 • Zamkniety przejazd
  Via della Pisana (RM), zamkniety przejazd w kierunku Via di Ponte Galeria, między Via di Bravetta i Via San Giovanni Eudes / Via della Vignaccia
 • Roboty drogowe
  Via della Pisana (RM), roboty drogowe w kierunku Via di Ponte Galeria, między Via di Bravetta i Via San Giovanni Eudes / Via della Vignaccia
 • Zamkniety przejazd
  Via del Circo Massimo, zamkniety przejazd w kierunku , między Viale Aventino i Lungotevere Aventino
 • Inny
  Via del Circo Massimo, impreza w obu kierunkach, między Viale Aventino i Lungotevere Aventino
 • Zamkniety przejazd
  Via di San Teodoro, zamkniety przejazd w kierunku , między Via del Circo Massimo i Foro Romano
 • Inny
  Via di San Teodoro, impreza w obu kierunkach, między Via del Circo Massimo i Foro Romano
 • Zamkniety przejazd
  Corso Vittorio Emanuele II, zamkniety przejazd w kierunku , między Lungotevere degli Altoviti i Via Nazionale
 • Roboty drogowe
  Corso Vittorio Emanuele II, roboty drogowe w kierunku , między Lungotevere degli Altoviti i Via Nazionale
 • Roboty drogowe
  Via Camera Picena, roboty drogowe w kierunku , między Grande Raccordo Anulare i Via Monte Urano
 • Roboty drogowe
  Via Camera Picena, zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Via Monte Urano i Grande Raccordo Anulare
 • Roboty drogowe
  SS297, zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Castel Gandolfo - SS216 Maremmana III i Pian Del Lago - SS297 Bis Dell'emissario
 • Zamkniety przejazd
  Via dell'Arco di Travertino, zamkniety przejazd w kierunku Via Appia Nuova, między Via Tuscolana i Via Appia Nuova
 • Zamkniety przejazd
  SS6, zamkniety przejazd w kierunku Taverna Spartimento - SS7 Via Appia, między P.zza del Pigneto i C.ne Casilina
 • Roboty drogowe
  Via Collatina (RM), roboty drogowe w kierunku Via Prenestina, między Via Emilio Longoni i Piazza Cesare De Cupis-Tor Sapienza
 • Wypadek
  Via dei Prati Fiscali (RM), wypadek w kierunku Via Salaria, między Via Arturo Graf i Largo Valtournanche
 • Roboty drogowe
  SP3e(RM), roboty drogowe w kierunku Ardea, między Via di Torricola-Via di Tor Pagnotta-Roma i G.R.A.-Roma
 • Roboty drogowe
  SP3e(RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Via della Cecchignola-Roma i Via di Torricola-Via di Tor Pagnotta-Roma
 • Roboty drogowe
  SP3e(RM), roboty drogowe w kierunku Ardea, między Via di Tor Carbone/Via di Vigna Murata-Roma i Via di Torricola-Via di Tor Pagnotta-Roma
 • Zamkniety przejazd
  SS4, zamkniety przejazd w kierunku Porto D'ascoli, między Tangenziale Est i Via Radicofani
 • Zamkniety przejazd
  SS4, zamkniety przejazd w kierunku Porto D'ascoli, między Tangenziale Est i Via Radicofani
 • Roboty drogowe
  SS7, zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Albano Laziale i Frattocchie - SS140 Del Lago Di Albano
 • Roboty drogowe
  SS7, zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Frattocchie - SS207 Nettunense i Frattocchie - SS140 Del Lago Di Albano
 • Zamkniety przejazd
  SS8, zamkniety przejazd w kierunku SS601, między Ostia Antica i Lido Di Ostia - SS8bis E SS601
 • Zamkniety przejazd
  SS8, zamkniety przejazd w kierunku Lido Di Ostia - SS8 E SS601, między Acilia i Lido Di Ostia/SS8 E SS601
 • Roboty drogowe
  SS8, roboty drogowe w kierunku Lido Di Ostia - SS8 E SS601, między Acilia i Lido Di Ostia/SS8 E SS601
 • Roboty drogowe
  Via Cristoforo Colombo (RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Via del Lido di Castel Porziano i Via Di Casal Palocco
 • Roboty drogowe
  Via Cristoforo Colombo (RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Via del Canale della Lingua-Infernetto i Via del Lido di Castel Porziano
 • Trasa od tego miejsca
 • Trasa do tego miejsca
 • Trasa przez to miejsce
 • Hotele w pobliżu
 • Restauracje w pobliżu