Zdarzenia na drodze

 • Roboty drogowe
  Via dei Prati Fiscali (RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Piazzale Jonio i Via Salaria-Villa Ada
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS4, zwezenie jezdni w kierunku Porto D'ascoli, między Piazza di Priscilla i Tangenziale Est
 • Roboty drogowe
  Tangenziale Est (RM), roboty drogowe w kierunku Piazzale degli Eroi-Trionfale, między Uscita Largo Rodolfo Lanciani-Via dei Monti Tiburtini i Uscita Via Batteria Nomentana
 • Zamkniety przejazd
  SS4, zamkniety przejazd w kierunku Roma, między Piazza di Priscilla i Viale Liegi
 • Roboty drogowe
  Via Collatina (RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Via Emilio Longoni i Piazza Cesare De Cupis-Tor Sapienza
 • Inny
  A90, pojazdy z niebezpiecznymi ladunkami w kierunku Aurelia, między Ciampino i 25: Via Laurentina
 • Inny
  A90-GRA, pozar w obu kierunkach, między Ciampino i 25: Via Laurentina
 • Inny
  A90, ograniczenia w kierunku Aurelia, między Ciampino i 25: Via Laurentina
 • Roboty drogowe
  A90, prace zwiazane z utrzymaniem drogi w kierunku Aurelia, między Ciampino i 25: Via Laurentina
 • Roboty drogowe
  SS8, roboty drogowe w kierunku Roma, między A90-G.R.A./SS8 Via Del Mare i Viale G. Marconi
 • Roboty drogowe
  Viale Isacco Newton (RM), roboty drogowe w kierunku Viale dei Colli Portuensi-Piazzale Eugenio Morelli, między Via Portuense i Viale dei Colli Portuensi-Piazzale Eugenio Morelli
 • Zamkniety przejazd
  Via di Monteverde, zamkniety przejazd w kierunku , między Via di Val Tellina i Piazzale Enrico Dunant
 • Zamkniety przejazd
  Circonvallazione Gianicolense (RM), zamkniety przejazd w kierunku Via Silvestri, między Piazzale Enrico Dunant i Piazza San Giovanni di Dio
 • Roboty drogowe
  Circonvallazione Gianicolense (RM), roboty drogowe w kierunku Via Silvestri, między Piazzale Enrico Dunant i Piazza San Giovanni di Dio
 • Zamkniety przejazd
  Via del Porto Fluviale, zamkniety most/wiadukt w kierunku , między Via Portuense i Via Ostiense
 • Zamkniety przejazd
  Via del Porto Fluviale, zamkniety most/wiadukt w kierunku , między Via Ostiense i Via Portuense
 • Roboty drogowe
  Via del Porto Fluviale, roboty drogowe w kierunku , między Via Ostiense i Via Portuense
 • Zamkniety przejazd
  SP1a(RM), zamkniety przejazd w kierunku Roma, między Largo Alessandro Toja-Roma i Piazza di Porta Portese
 • Zamkniety przejazd
  Via di Porta Castello, zamkniety przejazd w kierunku , między Via della Conciliazione i Via Crescenzio
 • Zamkniety przejazd
  Via San Pio X, zamkniety przejazd w kierunku , między Lungotevere degli Altoviti i Via della Conciliazione
 • Roboty drogowe
  SP23a(RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między SP22a-Poggio Fiorito i Montardone
 • Roboty drogowe
  SP22a(RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między G.R.A.-Roma i SP23a-Poggio Fiorito
 • Roboty drogowe
  SP28b(RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między SS5-Settecamini i Via dell'Inviolata
 • Roboty drogowe
  SP3e(RM), roboty drogowe w kierunku Ardea, między Via di Torricola-Via di Tor Pagnotta-Roma i G.R.A.-Roma
 • Roboty drogowe
  Via della Magliana (RM), roboty drogowe w kierunku Piazza Antonio Meucci, między Via del Fosso della Magliana i Via del T. degli Arvali-Stazione FS Magliana
 • Roboty drogowe
  Via della Pineta Sacchetti (RM), roboty drogowe w kierunku Via Trionfale, między Piazza Pio IX i Via Mattia Battistini
 • Roboty drogowe
  Via di Selva Nera, zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Via della Riserva Grande i Via di Boccea
 • Trasa od tego miejsca
 • Trasa do tego miejsca
 • Trasa przez to miejsce
 • Hotele w pobliżu
 • Restauracje w pobliżu