Zdarzenia na drodze

 • Roboty drogowe
  Via di Castel di Leva, roboty drogowe w kierunku , między Via Ardeatina i Via della Cecchignola
 • Roboty drogowe
  SS207, roboty drogowe w kierunku Frattocchie - SS7 Appia, między Cecchina i Pavona
 • Roboty drogowe
  SS511, roboty drogowe w kierunku Pedica - SS215 E SS218 Di Rocca Di Papa, między Via della Stazione di Ciampino / Morena i Via della Cavona
 • Roboty drogowe
  Via di Tor Carbone (RM), roboty drogowe w kierunku Via Appia Antica, między Via Appia Antica i Via Ardeatina (RM)
 • Roboty drogowe
  Via Cristoforo Colombo (RM), roboty drogowe w kierunku Piazzale Cristoforo Colombo-Lido di Ostia, między Piazza dei Navigatori i Via Laurentina
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  A90, zwezenie jezdni w kierunku Aurelia, między 18: SS6 Via Casilina i 24: Via Ardeatina
 • Roboty drogowe
  Via dei Prati Fiscali (RM), roboty drogowe w kierunku Largo Valtournanche, między Piazzale Jonio i Largo Valtournanche
 • Roboty drogowe
  Via di Castel di Leva, roboty drogowe w kierunku , między Via Ardeatina i Via della Cecchignola
 • Roboty drogowe
  SP95b(RM), roboty drogowe w kierunku Marina di San Lorenzo, między A90-Roma i Trigoria
 • Roboty drogowe
  SP1a(RM), roboty drogowe w kierunku Roma, między Via del Ponte Pisano i Via della Casetta Mattei-Roma
 • Roboty drogowe
  SS215, roboty drogowe w kierunku SS600, między Arco di Travertino i Via delle Capannelle
 • Roboty drogowe
  SP1a(RM), roboty drogowe w kierunku Fiumicino, między Largo Volontari del Sangue-Roma i Largo Gaetano La Loggia-Roma
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via Giulio Rocco, zwezenie jezdni w kierunku , między Lungotevere S. Paolo i Via Alessandro Cialdi
 • Roboty drogowe
  Via di Tor Pignattara (RM), roboty drogowe w kierunku Via Casilina, między Largo Nicolo' Licata i Via Casilina
 • Zamkniety przejazd
  SP1a(RM), zamkniety przejazd w kierunku Roma, między Largo Alessandro Toja-Roma i Piazza di Porta Portese
 • Roboty drogowe
  Lungotevere (RM), roboty drogowe w kierunku Ponte Testaccio, między Ponte Sant'Angelo i Ponte Principe Amedeo Savoia-Aosta
 • Roboty drogowe
  Via Catania, roboty drogowe w kierunku , między Viale Ippocrate i Via Tiburtina
 • Roboty drogowe
  SS5, roboty drogowe w kierunku Pescara - SS16 Adriatica, między Viale Palmiro Togliatti i Via di Tor Cervara
 • Roboty drogowe
  Via del Casale di San Basilio (RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Via Fabriano i Via Tiburtina
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  A90, zwezenie jezdni w kierunku Aurelia, między Ciampino i 24: Via Ardeatina
 • Roboty drogowe
  A90, roboty drogowe w kierunku Aurelia, między Ciampino i 24: Via Ardeatina
 • Zamkniety przejazd
  Via della Magliana (RM), zamkniety przejazd w kierunku Piazza Antonio Meucci, między Via del Fosso della Magliana i Via del T. degli Arvali-Stazione FS Magliana
 • Zamkniety przejazd
  Via della Magliana (RM), zamkniety przejazd w kierunku Ponte Galeria, między Via del T. degli Arvali-Stazione FS Magliana i Via del Fosso della Magliana
 • Roboty drogowe
  SS6, roboty drogowe w kierunku Roma, między Via di Tor Pagnotta / Via di Acqua Bullicante i C.ne Casilina
 • Roboty drogowe
  Via Aosta, roboty drogowe w kierunku , między Viale Castrense i Strada Statale 7 Via Appia
 • Wypadek
  SP49a(RM), wypadek w kierunku Roma, między Largo Preneste-Portonaccio-Roma i Piazzale Prenestino
 • Wypadek
  SP49a(RM), wypadek w kierunku Roma, między Largo Preneste-Portonaccio-Roma i Piazzale Prenestino
 • Wypadek
  SP49a(RM), wypadek w kierunku Roma, między Largo Preneste-Portonaccio-Roma i Piazzale Prenestino
 • Zamkniety przejazd
  Via Federico Borromeo, zamkniety przejazd w kierunku , między Via Tommaso de Vio i Via Pasquale II
 • Roboty drogowe
  Via Ulisse Aldrovandi, roboty drogowe w kierunku , między Via Pinciana i Lungotevere Flaminio
 • Zamkniety przejazd
  Viale Bruno Buozzi (RM), zamkniety przejazd w kierunku Piazza Pitagora, między Viale delle Belle Arti i Piazzale Don Giovanni Minzoni
 • Zamkniety przejazd
  Via Francesco Marconi, zamkniety przejazd w kierunku , między Via della Pineta Sacchetti i Via di Pietro Maffi
 • Zamkniety przejazd
  Via Francesco Marconi, zamkniety przejazd w kierunku , między Via di Pietro Maffi i Via della Pineta Sacchetti
 • Roboty drogowe
  Lungotevere (RM), roboty drogowe w kierunku Ponte Testaccio, między Ponte Duca d'Aosta i Ponte del Risorgimento
 • Roboty drogowe
  Via Trionfale (RM), roboty drogowe w kierunku Via Cassia, między Via della Pineta Sacchetti-Policlinico Gemelli i Piazza Sante de Sanctis
 • Roboty drogowe
  Via della Pineta Sacchetti (RM), roboty drogowe w kierunku Circonvallazione Cornelia-Boccea, między Via Trionfale i Galleria Giovanni XXIII
 • Trasa od tego miejsca
 • Trasa do tego miejsca
 • Trasa przez to miejsce
 • Hotele w pobliżu
 • Restauracje w pobliżu