Zdarzenia na drodze

 • Roboty drogowe
  SP10a(RM), roboty drogowe w kierunku Monte Caminetto, między Guado Tufo i SS3-Monte Caminetto
 • Roboty drogowe
  SS3, roboty drogowe w kierunku SS16, między Labaro i Sacrofanese-Malborghetto
 • Roboty drogowe
  Via Appia Pignatelli (RM), roboty drogowe w kierunku Via Appia Antica, między Via dell'Almone i Via Appia Antica
 • Wypadek
  Viale Palmiro Togliatti (RM), wypadek w kierunku Piazza di Cinecitta', między Largo dei Nelumbi i Via Casilina
 • Zamkniety przejazd
  Via La Spezia (RM), zamkniety przejazd w kierunku Piazza Lodi, między Largo Brindisi i Via Monza
 • Roboty drogowe
  Via del Circo Massimo, zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Lungotevere Aventino i Viale Aventino
 • Roboty drogowe
  Via Tor de' Schiavi (RM), roboty drogowe w kierunku Via Prenestina, między Largo Federico Delpino i Via Prenestina
 • Zamkniety przejazd
  Via del Podere Trieste, zamkniety przejazd w kierunku , między Via del Monte della Capanna i Via Andersen
 • Roboty drogowe
  SS6, roboty drogowe w kierunku Roma, między Via di Tor Bella Monaca i A90-GRA
 • Roboty drogowe
  SS6, roboty drogowe w kierunku Roma, między Via di Tor Bella Monaca i A90-GRA
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SP1a(RM), zwezenie jezdni w kierunku Fiumicino, między Via Quirino Majorana / Via Grimaldi i Largo Gaetano La Loggia-Roma
 • Roboty drogowe
  SP1a(RM), roboty drogowe w kierunku Fiumicino, między Via Quirino Majorana / Via Grimaldi i Largo Gaetano La Loggia-Roma
 • Roboty drogowe
  Via Luigi Petroselli, roboty drogowe w kierunku , między Via dei Cerchi i Via Florida
 • Roboty drogowe
  Via di Casal Bertone, roboty drogowe w kierunku , między Via Alberto Pollio i Via di Portonaccio
 • Roboty drogowe
  Via di Casal Bertone, roboty drogowe w kierunku , między Via di Portonaccio i Via Alberto Pollio
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via Nazionale, zamkniete pasy ruchu w kierunku , między Viale Luigi Einaudi i Via IV Novembre
 • Roboty drogowe
  Via Collatina (RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Via Achille Vertunni per svincolo G.R.A. i Via Emilio Longoni
 • Roboty drogowe
  Via Collatina (RM), roboty drogowe w kierunku Lunghezza, między Via Emilio Longoni i Via Achille Vertunni per svincolo G.R.A.
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Viale Giuseppe Mazzini, zwezenie jezdni w kierunku , między Lungotevere Oberdan i Piazzale Clodio
 • Roboty drogowe
  Viale Giuseppe Mazzini, roboty drogowe w kierunku , między Lungotevere Oberdan i Piazzale Clodio
 • Zamkniety przejazd
  Via Federico Borromeo, zamkniety przejazd w kierunku , między Via Tommaso de Vio i Via Pasquale II
 • Zamkniety przejazd
  Via Pietro Maffi, zamkniety przejazd w kierunku , między Via Tommaso de Vio i Via Simone Mosca
 • Zamkniety przejazd
  Via Pietro Maffi, zamkniety przejazd w kierunku , między Via Simone Mosca i Via Tommaso de Vio
 • Roboty drogowe
  SS7, roboty drogowe w kierunku Brindisi, między Ariccia i Ariccia - SS218 Via Rocca Di Papa
 • Zamkniety przejazd
  SS7, zamkniety most/wiadukt w kierunku Brindisi, między Ariccia i Ariccia - SS218 Via Rocca Di Papa
 • Roboty drogowe
  SP3e(RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między SP93b-Villaggio Ardeatino i Mantiglia di Ardea
 • Roboty drogowe
  SP3e(RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Mantiglia di Ardea i SP93b-Villaggio Ardeatino
 • Roboty drogowe
  SS7, roboty drogowe w kierunku Roma, między A90-GRA i via Appia Pignatelli
 • Roboty drogowe
  SS7, roboty drogowe w kierunku Roma, między A90-GRA i via di Capannelle
 • Roboty drogowe
  SS511, roboty drogowe w kierunku Pedica - SS215 E SS218 Di Rocca Di Papa, między Via della Stazione di Ciampino / Morena i Via della Cavona
 • Roboty drogowe
  SP95b(RM), roboty drogowe w kierunku Marina di San Lorenzo, między Largo della Cecchignola-Roma i Via di Tor Pagnotta
 • Roboty drogowe
  Viale dell'Oceano Atlantico, roboty drogowe w kierunku , między Via Laurentina i Viale dell'Umanesimo
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS148, zwezenie jezdni w kierunku Terracina, między Via Di Decima/Castel Porziano (direzione Lt) i Pratica Di Mare/Torvajanica
 • Roboty drogowe
  SS148, roboty drogowe w kierunku Terracina, między Via Di Decima/Castel Porziano (direzione Lt) i Pratica Di Mare/Torvajanica
 • Trasa od tego miejsca
 • Trasa do tego miejsca
 • Trasa przez to miejsce
 • Hotele w pobliżu
 • Restauracje w pobliżu