Zdarzenia na drodze

 • Roboty drogowe
  Via dei Monti Tiburtini (RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Largo Rodolfo Lanciani-Innesto Tangenziale Est i Ospedale Sandro Pertini
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  A90, zwezenie jezdni w kierunku Casilina, między Svincolo 13: Ss5 Via Tiburtina i Svincolo 14: Allacciamento A24 Roma-Teramo
 • Roboty drogowe
  A90, roboty drogowe w kierunku Casilina, między Svincolo 13: Ss5 Via Tiburtina i Svincolo 14: Allacciamento A24 Roma-Teramo
 • Zamkniety przejazd
  Via di Torrevecchia (RM), zamkniety przejazd w kierunku Via Trionfale, między Largo Millesimo-Torrevecchia i Via Trionfale
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via Trionfale (RM), zwezenie jezdni w kierunku Largo Trionfale, między Piazza di Monte Gaudio i Via della Camilluccia
 • Roboty drogowe
  Via Trionfale (RM), roboty drogowe w kierunku Largo Trionfale, między Piazza di Monte Gaudio i Via della Camilluccia
 • Zamkniety przejazd
  Via di Torrevecchia (RM), zamkniety przejazd w kierunku Via di Boccea, między Via Trionfale i Largo Millesimo-Torrevecchia
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  A90, zwezenie jezdni w kierunku Aurelia, między Svincolo 4: Ospedale S.Andrea i Svincolo 3: Ss2 Via Cassia
 • Roboty drogowe
  A90, roboty drogowe w kierunku Aurelia, między Svincolo 4: Ospedale S.Andrea i Svincolo 3: Ss2 Via Cassia
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS2, ruch wahadlowy jednym pasem ruchu w obu kierunkach, między Svincolo Grande Raccordo Anulare i Via Trionfale
 • Roboty drogowe
  SS2, roboty drogowe w kierunku Firenze, między Svincolo Grande Raccordo Anulare i Via Trionfale
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  A90, zwezenie jezdni w kierunku Casilina, między Svincolo 6: Ss3 Via Flaminia i Svincolo 8: Ss4 Via Salaria
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  A90, zwezenie jezdni w kierunku Aurelia, między Svincolo 6: Ss3 Via Flaminia i Svincolo 5: Ss2bis Cassia Veientana
 • Roboty drogowe
  A90, roboty drogowe w kierunku Aurelia, między Svincolo 6: Ss3 Via Flaminia i Svincolo 5: Ss2bis Cassia Veientana
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  A90, zwezenie jezdni w kierunku Salaria, między Svincolo 6: Ss3 Via Flaminia i Svincolo 7: Castel Giubileo
 • Roboty drogowe
  A90, roboty drogowe w kierunku Salaria, między Svincolo 6: Ss3 Via Flaminia i Svincolo 7: Castel Giubileo
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS2, ruch wahadlowy jednym pasem ruchu w obu kierunkach, między Olgiata Golf Club i La Storta/Innesto Ss493 Claudia Braccianese
 • Roboty drogowe
  SS2, roboty drogowe w kierunku Roma, między Olgiata Golf Club i La Storta/Innesto Ss493 Claudia Braccianese
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS2, ruch wahadlowy jednym pasem ruchu w obu kierunkach, między Olgiata Golf Club i La Storta/Innesto Ss493 Claudia Braccianese
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Viale Palmiro Togliatti (RM), zamkniete prawe pasy ruchu w kierunku Tiburtina-Ponte Mammolo, między Via dei Gelsi i Via Prenestina
 • Roboty drogowe
  Viale Palmiro Togliatti (RM), roboty drogowe w kierunku Tiburtina-Ponte Mammolo, między Via dei Gelsi i Via Prenestina
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SP49a(RM), zamkniete prawe pasy ruchu w kierunku Roma, między Via di Tor Sapienza-Roma i Via Collatina
 • Roboty drogowe
  SP49a(RM), roboty drogowe w kierunku Roma, między Via di Tor Sapienza-Roma i Via Collatina
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SP49a(RM), zamkniete prawe pasy ruchu w kierunku Poli, między Via Collatina i Viale Palmiro Togliatti-Roma
 • Roboty drogowe
  SP49a(RM), roboty drogowe w kierunku Poli, między Via Collatina i Viale Palmiro Togliatti-Roma
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS1, zwezenie jezdni w kierunku Ventimiglia, między Roma i Via Aurelia Antica
 • Roboty drogowe
  SS1, remont nawierzchni w kierunku Ventimiglia, między Roma i Via Aurelia Antica
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via di Boccea (RM), zwezenie jezdni w kierunku Via di Santa Maria di Galeria, między Piazza dei Giureconsulti i Largo Gregorio XIII
 • Roboty drogowe
  Via di Boccea (RM), roboty drogowe w kierunku Via di Santa Maria di Galeria, między Piazza dei Giureconsulti i Largo Gregorio XIII
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via di Boccea (RM), zwezenie jezdni w kierunku Piazza Irnerio, między Via Mattia Battistini-Metro Battistini i Largo Gregorio XIII
 • Roboty drogowe
  Via di Boccea (RM), roboty drogowe w kierunku Piazza Irnerio, między Via Mattia Battistini-Metro Battistini i Largo Gregorio XIII
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via di Torrevecchia (RM), zwezenie jezdni w kierunku Via Trionfale, między Via di Boccea i Via del Quartaccio
 • Roboty drogowe
  Via di Torrevecchia (RM), remont nawierzchni w kierunku Via Trionfale, między Via di Boccea i Via del Quartaccio
 • Zamkniety przejazd
  Tangenziale Est (RM), zamkniety most/wiadukt w kierunku San Giovanni, między Uscita Via Livorno-Piazza Bologna i Piazzale della Stazione Tiburtina
 • Roboty drogowe
  A1, roboty drogowe w kierunku G.R.A., w pobliżu Barriera Di Roma Sud
 • Roboty drogowe
  A12, roboty drogowe w kierunku Civitavecchia, między A91 Roma-Fiumicino i Torrimpietra
 • Zamkniety przejazd
  Tangenziale Est (RM), zamkniety przejazd w kierunku Piazzale degli Eroi-Trionfale, między Uscita A24 i Uscita Via Tiburtina-Portonaccio
 • Wypadek
  Viale Guglielmo Marconi (RM), wypadek w kierunku Piazza del Lavoro, między Largo Maestri del Lavoro-Metro B Marconi i Via Cristoforo Colombo-Piazza del Lavoro
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SP95b(RM), zwezenie jezdni w kierunku Roma, między Trigoria i Via di Acqua Acetosa Ostiense
 • Roboty drogowe
  SP95b(RM), remont nawierzchni w kierunku Roma, między Trigoria i Via di Acqua Acetosa Ostiense
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  A90, zamkniety jeden pas ruchu w kierunku Aurelia, w pobliżu Svincolo 25: Via Laurentina
 • Roboty drogowe
  A90, roboty drogowe w kierunku Aurelia, w pobliżu Svincolo 25: Via Laurentina
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via di Vigna Murata (RM), zwezenie jezdni w kierunku Via Ardeatina, między Largo delle Vittime delle Foibe Istriane i Piazza Bernardo Zamagna
 • Roboty drogowe
  Via di Vigna Murata (RM), remont nawierzchni w kierunku Via Ardeatina, między Largo delle Vittime delle Foibe Istriane i Piazza Bernardo Zamagna
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  A90, zwezenie jezdni w kierunku Appia, między Svincolo 32: Via Della Pisana i Svincolo 31: Via Della Magliana
 • Roboty drogowe
  A90, roboty drogowe w kierunku Appia, między Svincolo 32: Via Della Pisana i Svincolo 31: Via Della Magliana
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via della Magliana (RM), ruch wahadlowy jednym pasem ruchu w obu kierunkach, między Via del Tempio degli Arvali-Stazione FS Magliana i Via del Fosso della Magliana
 • Roboty drogowe
  Via della Magliana (RM), roboty drogowe w kierunku Ponte Galeria, między Via del Tempio degli Arvali-Stazione FS Magliana i Via del Fosso della Magliana
 • Roboty drogowe
  SS215, roboty drogowe w kierunku Ss600, między Arco di Travertino i Viale Palmiro Togliatti
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS215, zwezenie jezdni w kierunku Roma, między Viale Palmiro Togliatti i Arco di Travertino
 • Roboty drogowe
  SS215, roboty drogowe w kierunku Roma, między Viale Palmiro Togliatti i Arco di Travertino
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  A90, zwezenie jezdni w kierunku Aurelia, między Svincolo 1a: Montespaccato i Svincolo 1: Ss1 Via Aurelia
 • Roboty drogowe
  A90, roboty drogowe w kierunku Aurelia, między Svincolo 1a: Montespaccato i Svincolo 1: Ss1 Via Aurelia
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SP1a(RM), zwezenie jezdni w kierunku Roma, między Via Quirino Majorana-Roma i Via Giovanni Volpato-Piazza della Radio-Roma
 • Roboty drogowe
  SP1a(RM), roboty drogowe w kierunku Roma, między Via Quirino Majorana-Roma i Via Giovanni Volpato-Piazza della Radio-Roma
 • Wypadek
  Lungotevere (RM), wypadek w kierunku Ponte Flaminio, między Ponte Duca d'Aosta i Ponte Milvio
 • Trasa od tego miejsca
 • Trasa do tego miejsca
 • Trasa przez to miejsce
 • Hotele w pobliżu
 • Restauracje w pobliżu