Zdarzenia na drodze

 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  A90, zwezenie jezdni w kierunku Casilina, między Svincolo 13: Ss5 Via Tiburtina i Svincolo 14: Allacciamento A24 Roma-Teramo
 • Roboty drogowe
  A90, roboty drogowe w kierunku Casilina, między Svincolo 13: Ss5 Via Tiburtina i Svincolo 14: Allacciamento A24 Roma-Teramo
 • Zamkniety przejazd
  A1, zamkniety przejazd w kierunku Napoli, między Allacciamento Diramazione Roma Nord i Allacciamento A24 Roma-Teramo
 • Inny
  A1, pozar w obu kierunkach, między Allacciamento Diramazione Roma Nord i Allacciamento A24 Roma-Teramo
 • Roboty drogowe
  A1, roboty drogowe w kierunku Napoli, między Allacciamento Diramazione Roma Nord i Allacciamento A24 Roma-Teramo
 • Inny
  A1, pozar w obu kierunkach, między Allacciamento Diramazione Roma Nord i Guidonia
 • Zamkniety przejazd
  A1, zamkniety przejazd w kierunku Napoli / Roma, między Allacciamento Diramazione Roma Nord i Guidonia
 • Inny
  A1, zadymienie w obu kierunkach, między Guidonia i Allacciamento A24 Roma-Teramo
 • Inny
  A1, pozar w obu kierunkach, między Guidonia i Allacciamento A24 Roma-Teramo
 • Zamkniety przejazd
  A1, zamkniety przejazd w kierunku Napoli, między Guidonia i Allacciamento A24 Roma-Teramo
 • Inny
  A1, zadymienie w obu kierunkach, między Guidonia i Allacciamento A24 Roma-Teramo
 • Inny
  A1, pozar w obu kierunkach, między Allacciamento A24 Roma-Teramo i Guidonia
 • Zamkniety przejazd
  A1, zamkniety przejazd w kierunku Milano / Firenze, między Allacciamento A24 Roma-Teramo i Guidonia
 • Inny
  A1, pozar w obu kierunkach, między Guidonia i Allacciamento A24 Roma-Teramo
 • Zamkniety przejazd
  A1, zamkniety przejazd w kierunku Napoli, między Guidonia i Allacciamento A24 Roma-Teramo
 • Roboty drogowe
  A1, roboty drogowe w kierunku Napoli, między Allacciamento A24 Roma-Teramo i Allacciamento Diramazione Roma Sud
 • Inny
  A24, pozar w obu kierunkach, w pobliżu Allacciamento A1 Milano Napoli
 • Inny
  A24, pozar w obu kierunkach, między Barriera Di Roma Est i Allacciamento A1 Milano Napoli
 • Zamkniety przejazd
  A24, zamkniety przejazd w kierunku Teramo, między Barriera Di Roma Est i Allacciamento A1 Milano Napoli
 • Inny
  A1, pozar w obu kierunkach, między Allacciamento A24 Roma-Teramo i Guidonia
 • Zamkniety przejazd
  A1, zamkniety przejazd w kierunku Milano / Firenze, między Allacciamento A24 Roma-Teramo i Guidonia
 • Inny
  A1, zadymienie w obu kierunkach, między Allacciamento A24 Roma-Teramo i Guidonia
 • Inny
  A24, pozar w obu kierunkach, w pobliżu Allacciamento A1 Milano Napoli
 • Inny
  A24, pozar w obu kierunkach, między Tivoli i Allacciamento A1 Milano Napoli
 • Zamkniety przejazd
  A24, zamkniety przejazd w kierunku Roma, między Tivoli i Allacciamento A1 Milano Napoli
 • Zamkniety przejazd
  A1, zamkniety przejazd w kierunku Milano / Firenze, między Allacciamento A24 Roma-Teramo i Guidonia
 • Inny
  A1, pozar w obu kierunkach, między Allacciamento A24 Roma-Teramo i Guidonia
 • Inny
  A1, pozar w obu kierunkach, między Allacciamento Diramazione Roma Sud i Allacciamento A24 Roma-Teramo
 • Zamkniety przejazd
  Tangenziale Est (RM), zamkniety przejazd w kierunku Piazzale degli Eroi-Trionfale, między Uscita A24 i Uscita Via Tiburtina-Portonaccio
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS215, zwezenie jezdni w kierunku Roma, między Viale Palmiro Togliatti i Arco di Travertino
 • Roboty drogowe
  SS215, roboty drogowe w kierunku Roma, między Viale Palmiro Togliatti i Arco di Travertino
 • Roboty drogowe
  SS215, roboty drogowe w kierunku Ss600, między Arco di Travertino i Viale Palmiro Togliatti
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  A90, zwezenie jezdni w kierunku Casilina, między Svincolo Della Bufalotta i Svincolo 14: Allacciamento A24 Roma-Teramo
 • Inny
  A1, popsuty pojazd w kierunku Milano / Firenze, między Allacciamento Diramazione Roma Nord i Ponzano Romano-Soratte
 • Roboty drogowe
  A1, roboty drogowe w kierunku Milano-Napoli, w pobliżu Feronia
 • Inny
  A1, parking (MOP), stacja benzynowa nieczynna w kierunku G.R.A., w pobliżu Feronia
 • Roboty drogowe
  A1, roboty drogowe w kierunku G.R.A., w pobliżu Feronia
 • Roboty drogowe
  A1, roboty drogowe w kierunku Napoli / Roma, między Allacciamento Diramazione Roma Nord i Guidonia
 • Roboty drogowe
  A1, roboty drogowe w kierunku Napoli / Roma, w pobliżu Mascherone
 • Roboty drogowe
  A24, roboty drogowe w kierunku Teramo, między Tivoli i Castel Madama
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Viale Palmiro Togliatti (RM), zamkniete prawe pasy ruchu w kierunku Tiburtina-Ponte Mammolo, między Via dei Gelsi i Via Prenestina
 • Roboty drogowe
  Viale Palmiro Togliatti (RM), roboty drogowe w kierunku Tiburtina-Ponte Mammolo, między Via dei Gelsi i Via Prenestina
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SP49a(RM), zamkniete prawe pasy ruchu w kierunku Roma, między Via di Tor Sapienza-Roma i Via Collatina
 • Roboty drogowe
  SP49a(RM), roboty drogowe w kierunku Roma, między Via di Tor Sapienza-Roma i Via Collatina
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SP49a(RM), zamkniete prawe pasy ruchu w kierunku Poli, między Via Collatina i Viale Palmiro Togliatti-Roma
 • Roboty drogowe
  SP49a(RM), roboty drogowe w kierunku Poli, między Via Collatina i Viale Palmiro Togliatti-Roma
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS1, zwezenie jezdni w kierunku Ventimiglia, między Roma i Via Aurelia Antica
 • Roboty drogowe
  SS1, remont nawierzchni w kierunku Ventimiglia, między Roma i Via Aurelia Antica
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via di Boccea (RM), zwezenie jezdni w kierunku Via di Santa Maria di Galeria, między Piazza dei Giureconsulti i Largo Gregorio XIII
 • Roboty drogowe
  Via di Boccea (RM), roboty drogowe w kierunku Via di Santa Maria di Galeria, między Piazza dei Giureconsulti i Largo Gregorio XIII
 • Zamkniety przejazd
  Tangenziale Est (RM), zamkniety przejazd w kierunku San Giovanni, między Uscita Via Livorno-Piazza Bologna i Piazzale della Stazione Tiburtina
 • Roboty drogowe
  Via dei Monti Tiburtini (RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Largo Rodolfo Lanciani-Innesto Tangenziale Est i Ospedale Sandro Pertini
 • Zamkniety przejazd
  Via di Torrevecchia (RM), zamkniety przejazd w kierunku Via Trionfale, między Largo Millesimo-Torrevecchia i Via Trionfale
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via Trionfale (RM), zwezenie jezdni w kierunku Largo Trionfale, między Piazza di Monte Gaudio i Via della Camilluccia
 • Roboty drogowe
  Via Trionfale (RM), roboty drogowe w kierunku Largo Trionfale, między Piazza di Monte Gaudio i Via della Camilluccia
 • Zamkniety przejazd
  Via di Torrevecchia (RM), zamkniety przejazd w kierunku Via di Boccea, między Via Trionfale i Largo Millesimo-Torrevecchia
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  A90, zwezenie jezdni w kierunku Aurelia, między Svincolo 4: Ospedale S.Andrea i Svincolo 3: Ss2 Via Cassia
 • Roboty drogowe
  A90, roboty drogowe w kierunku Aurelia, między Svincolo 4: Ospedale S.Andrea i Svincolo 3: Ss2 Via Cassia
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  A90, zwezenie jezdni w kierunku Casilina, między Svincolo 6: Ss3 Via Flaminia i Svincolo 8: Ss4 Via Salaria
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  A90, zwezenie jezdni w kierunku Aurelia, między Svincolo 6: Ss3 Via Flaminia i Svincolo 5: Ss2bis Cassia Veientana
 • Roboty drogowe
  A90, roboty drogowe w kierunku Aurelia, między Svincolo 6: Ss3 Via Flaminia i Svincolo 5: Ss2bis Cassia Veientana
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  A90, zwezenie jezdni w kierunku Salaria, między Svincolo 6: Ss3 Via Flaminia i Svincolo 7: Castel Giubileo
 • Roboty drogowe
  A90, roboty drogowe w kierunku Salaria, między Svincolo 6: Ss3 Via Flaminia i Svincolo 7: Castel Giubileo
 • Wypadek
  Lungotevere (RM), wypadek w kierunku Ponte Flaminio, między Ponte Duca d'Aosta i Ponte Milvio
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SP1a(RM), zwezenie jezdni w kierunku Roma, między Via Quirino Majorana-Roma i Via Giovanni Volpato-Piazza della Radio-Roma
 • Roboty drogowe
  SP1a(RM), roboty drogowe w kierunku Roma, między Via Quirino Majorana-Roma i Via Giovanni Volpato-Piazza della Radio-Roma
 • Trasa od tego miejsca
 • Trasa do tego miejsca
 • Trasa przez to miejsce
 • Hotele w pobliżu
 • Restauracje w pobliżu