Zdarzenia na drodze

 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS215, zwezenie jezdni w kierunku Roma, między Viale Palmiro Togliatti i Arco di Travertino
 • Roboty drogowe
  SS215, roboty drogowe w kierunku Roma, między Viale Palmiro Togliatti i Arco di Travertino
 • Roboty drogowe
  A1, roboty drogowe w kierunku Milano / Roma, między Allacciamento Diramazione Roma Sud i Allacciamento A24 Roma-Teramo
 • Inny
  A1, parking (MOP), stacja benzynowa nieczynna w kierunku Milano / Roma, między Allacciamento Diramazione Roma Sud i Allacciamento A24 Roma-Teramo
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Viale Palmiro Togliatti (RM), zamkniete prawe pasy ruchu w kierunku Tiburtina-Ponte Mammolo, między Via dei Gelsi i Via Prenestina
 • Roboty drogowe
  Viale Palmiro Togliatti (RM), roboty drogowe w kierunku Tiburtina-Ponte Mammolo, między Via dei Gelsi i Via Prenestina
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SP49a(RM), zamkniete prawe pasy ruchu w kierunku Roma, między Via di Tor Sapienza-Roma i Via Collatina
 • Roboty drogowe
  SP49a(RM), roboty drogowe w kierunku Roma, między Via di Tor Sapienza-Roma i Via Collatina
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SP49a(RM), zamkniete prawe pasy ruchu w kierunku Poli, między Via Collatina i Viale Palmiro Togliatti-Roma
 • Roboty drogowe
  SP49a(RM), roboty drogowe w kierunku Poli, między Via Collatina i Viale Palmiro Togliatti-Roma
 • Zamkniety przejazd
  Via di Grotta di Gregna (RM), zamkniety przejazd w kierunku Via Tiburtina, między Via Collatina i Via Igino Giordani
 • Zamkniety przejazd
  Tangenziale Est (RM), zamkniety przejazd w kierunku San Giovanni, między Uscita Via Livorno-Piazza Bologna i Piazzale della Stazione Tiburtina
 • Roboty drogowe
  Via dei Monti Tiburtini (RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Largo Rodolfo Lanciani-Innesto Tangenziale Est i Ospedale Sandro Pertini
 • Zamkniety przejazd
  Tangenziale Est (RM), zamkniety tunel w kierunku San Giovanni, między Uscita Largo Rodolfo Lanciani-Via dei Monti Tiburtini i Uscita Via Livorno-Piazza Bologna
 • Roboty drogowe
  Tangenziale Est (RM), roboty drogowe w kierunku San Giovanni, między Uscita Largo Rodolfo Lanciani-Via dei Monti Tiburtini i Uscita Via Livorno-Piazza Bologna
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS5, zwezenie jezdni w kierunku Pescara/Innesto Ss16 Adriatica, między Via di Tor Cervara i Svincolo Grande Raccordo Anulare
 • Roboty drogowe
  SS5, prace zwiazane z utrzymaniem drogi w kierunku Pescara/Innesto Ss16 Adriatica, między Via di Tor Cervara i Svincolo Grande Raccordo Anulare
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS5, zwezenie jezdni w kierunku Roma, między Via di Casal Bianco i Svincolo Grande Raccordo Anulare
 • Roboty drogowe
  SS5, prace zwiazane z utrzymaniem drogi w kierunku Roma, między Via di Casal Bianco i Svincolo Grande Raccordo Anulare
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SP22a(RM), zwezenie jezdni w kierunku Monterotondo, między Via del Casale di San Basilio-Roma i Innesto G.R.A.-Roma
 • Roboty drogowe
  SP22a(RM), roboty drogowe w kierunku Monterotondo, między Via del Casale di San Basilio-Roma i Innesto G.R.A.-Roma
 • Zamkniety przejazd
  A90, zamkniety przejazd w kierunku Casilina, między Svincolo 8: Ss4 Via Salaria i Svincolo 9: Via Di Settebagni-Bel Poggio
 • Wypadek
  A90, wypadek w kierunku Casilina, między Svincolo 8: Ss4 Via Salaria i Svincolo 9: Via Di Settebagni-Bel Poggio
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  A90, zwezenie jezdni w kierunku Casilina, między Svincolo 8: Ss4 Via Salaria i Svincolo 9: Via Di Settebagni-Bel Poggio
 • Roboty drogowe
  A90, roboty drogowe w kierunku Casilina, między Svincolo 8: Ss4 Via Salaria i Svincolo 9: Via Di Settebagni-Bel Poggio
 • Wypadek
  A90, wypadek w kierunku Casilina, między Svincolo 8: Ss4 Via Salaria i Svincolo 9: Via Di Settebagni-Bel Poggio
 • Zamkniety przejazd
  Via di Grotta di Gregna (RM), zamkniety przejazd w kierunku Via Tiburtina, między Via Collatina i Via Igino Giordani
 • Inny
  A24, popsuty pojazd w kierunku Teramo, między Allacciamento A1 Milano Napoli i Tivoli
 • Inny
  A24, ludzie na drodze w obu kierunkach, w pobliżu Allacciamento A1 Milano Napoli
 • Roboty drogowe
  A1, roboty drogowe w kierunku Milano / Firenze, między Allacciamento Diramazione Roma Sud i Guidonia
 • Roboty drogowe
  SS215, roboty drogowe w kierunku Ss600, między Arco di Travertino i Viale Palmiro Togliatti
 • Zamkniety przejazd
  SS215, zamkniety przejazd dla samochodów ciezarowych w kierunku Ss600, między Arco di Travertino i Viale Palmiro Togliatti
 • Roboty drogowe
  SS215, roboty drogowe w kierunku Ss600, między Arco di Travertino i Viale Palmiro Togliatti
 • Zamkniety przejazd
  SS215, zamkniety przejazd dla samochodów ciezarowych w kierunku Ss600, między Arco di Travertino i Viale Palmiro Togliatti
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SP1a(RM), zwezenie jezdni w kierunku Roma, między Via Quirino Majorana-Roma i Via Giovanni Volpato-Piazza della Radio-Roma
 • Roboty drogowe
  SP1a(RM), roboty drogowe w kierunku Roma, między Via Quirino Majorana-Roma i Via Giovanni Volpato-Piazza della Radio-Roma
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS1, zwezenie jezdni w kierunku Ventimiglia, między Roma i Via Aurelia Antica
 • Roboty drogowe
  SS1, remont nawierzchni w kierunku Ventimiglia, między Roma i Via Aurelia Antica
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via di Boccea (RM), zwezenie jezdni w kierunku Via di Santa Maria di Galeria, między Piazza dei Giureconsulti i Largo Gregorio XIII
 • Roboty drogowe
  Via di Boccea (RM), roboty drogowe w kierunku Via di Santa Maria di Galeria, między Piazza dei Giureconsulti i Largo Gregorio XIII
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via Trionfale (RM), zwezenie jezdni w kierunku Largo Trionfale, między Piazza di Monte Gaudio i Via della Camilluccia
 • Roboty drogowe
  Via Trionfale (RM), roboty drogowe w kierunku Largo Trionfale, między Piazza di Monte Gaudio i Via della Camilluccia
 • Zamkniety przejazd
  Galleria Giovanni XXIII (RM), zamkniety tunel w kierunku Via della Pineta Sacchetti, między Via del Foro Italico-Tangenziale Est i Via della Pineta Sacchetti
 • Roboty drogowe
  Galleria Giovanni XXIII (RM), roboty drogowe w kierunku Via della Pineta Sacchetti, między Via del Foro Italico-Tangenziale Est i Via della Pineta Sacchetti
 • Roboty drogowe
  A1, roboty drogowe w kierunku Napoli, między Allacciamento A24 Roma-Teramo i Allacciamento Diramazione Roma Sud
 • Inny
  A24, ludzie na drodze w obu kierunkach, w pobliżu Allacciamento A1 Milano Napoli
 • Zamkniety przejazd
  Tangenziale Est (RM), zamkniety przejazd w kierunku Piazzale degli Eroi-Trionfale, między Uscita A24 i Uscita Via Tiburtina-Portonaccio
 • Trasa od tego miejsca
 • Trasa do tego miejsca
 • Trasa przez to miejsce
 • Hotele w pobliżu
 • Restauracje w pobliżu