Zdarzenia na drodze

 • Inny
  A1, popsuty pojazd w kierunku G.R.A., między Castelnuovo di Porto i Svincolo Di Settebagni
 • Inny
  A1, popsuty pojazd w kierunku Milano-Napoli, między Svincolo Di Settebagni i Castelnuovo di Porto
 • Zamkniety przejazd
  SP22a(RM), zamkniety przejazd w kierunku Roma, między SP25b-Monterotondo i SP29b-Romitorio
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SP1a(RM), zwezenie jezdni w kierunku Roma, między Via Quirino Majorana-Roma i Via Giovanni Volpato-Piazza della Radio-Roma
 • Roboty drogowe
  SP1a(RM), roboty drogowe w kierunku Roma, między Via Quirino Majorana-Roma i Via Giovanni Volpato-Piazza della Radio-Roma
 • Zamkniety przejazd
  SP1a(RM), zamkniety przejazd w kierunku Roma, między Via Giovanni Volpato-Piazza della Radio-Roma i Largo Alessandro Toja-Roma
 • Zamkniety przejazd
  SP1a(RM), zamkniety przejazd w kierunku Fiumicino, między Largo Alessandro Toja-Roma i Via Giovanni Volpato-Piazza della Radio-Roma
 • Zamkniety przejazd
  Via Aurelia Antica (RM), zamkniety przejazd w kierunku Via Aurelia, między Via di San Pancrazio i Via Leone XIII
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via Trionfale (RM), zwezenie jezdni w kierunku Largo Trionfale, między Piazza di Monte Gaudio i Via della Camilluccia
 • Roboty drogowe
  Via Trionfale (RM), roboty drogowe w kierunku Largo Trionfale, między Piazza di Monte Gaudio i Via della Camilluccia
 • Roboty drogowe
  SS215, roboty drogowe w kierunku Ss600, między Arco di Travertino i Viale Palmiro Togliatti
 • Zamkniety przejazd
  SS215, zamkniety przejazd dla samochodów ciezarowych w kierunku Ss600, między Arco di Travertino i Viale Palmiro Togliatti
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS215, zwezenie jezdni w kierunku Roma, między Viale Palmiro Togliatti i Arco di Travertino
 • Roboty drogowe
  SS215, roboty drogowe w kierunku Roma, między Viale Palmiro Togliatti i Arco di Travertino
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SP49a(RM), zamkniete prawe pasy ruchu w kierunku Poli, między Via Collatina i Viale Palmiro Togliatti-Roma
 • Roboty drogowe
  SP49a(RM), roboty drogowe w kierunku Poli, między Via Collatina i Viale Palmiro Togliatti-Roma
 • Zamkniety przejazd
  Tangenziale Est (RM), zamkniety przejazd w kierunku San Giovanni, między Uscita Via Livorno-Piazza Bologna i Piazzale della Stazione Tiburtina
 • Roboty drogowe
  Via dei Monti Tiburtini (RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Largo Rodolfo Lanciani-Innesto Tangenziale Est i Ospedale Sandro Pertini
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Viale Palmiro Togliatti (RM), zamkniete prawe pasy ruchu w kierunku Tiburtina-Ponte Mammolo, między Via dei Gelsi i Via Prenestina
 • Roboty drogowe
  Viale Palmiro Togliatti (RM), roboty drogowe w kierunku Tiburtina-Ponte Mammolo, między Via dei Gelsi i Via Prenestina
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SP49a(RM), zamkniete prawe pasy ruchu w kierunku Roma, między Via di Tor Sapienza-Roma i Via Collatina
 • Roboty drogowe
  SP49a(RM), roboty drogowe w kierunku Roma, między Via di Tor Sapienza-Roma i Via Collatina
 • Roboty drogowe
  SS215, roboty drogowe w kierunku Ss600, między Arco di Travertino i Viale Palmiro Togliatti
 • Zamkniety przejazd
  SS215, zamkniety przejazd dla samochodów ciezarowych w kierunku Ss600, między Arco di Travertino i Viale Palmiro Togliatti
 • Zamkniety przejazd
  Tangenziale Est (RM), zamkniety przejazd w kierunku Piazzale degli Eroi-Trionfale, między Uscita A24 i Uscita Via Tiburtina-Portonaccio
 • Trasa od tego miejsca
 • Trasa do tego miejsca
 • Trasa przez to miejsce
 • Hotele w pobliżu
 • Restauracje w pobliżu