Zdarzenia na drodze

 • Roboty drogowe
  N135, roboty drogowe w kierunku Bar-le-Duc, między Ligny-en-Barrois i Bar-le-Duc
 • Roboty drogowe
  N135, zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Bar-le-Duc i Ligny-en-Barrois
 • Zamkniety przejazd
  D635, zamkniety most/wiadukt w kierunku Verdun, między Bar-le-Duc (Rue de Verdun) [N35] i Bar-le-Duc (Rue de Saint-Mihiel) [N35]
 • Roboty drogowe
  D635, roboty drogowe w kierunku Verdun, między Bar-le-Duc (Rue de Saint-Mihiel) [N35] i Petit Rumont [N35]
 • Zamkniety przejazd
  N135, zamkniety przejazd w kierunku Bar-le-Duc, w pobliżu Ligny-en-Barrois między skrzyżowaniem z N4 i N4 - D966
 • Zamkniety przejazd
  N135, zamkniety przejazd w kierunku Ligny-en-Barrois, w pobliżu Ligny-en-Barrois między skrzyżowaniem z N4 - D966 i N4
 • Trasa od tego miejsca
 • Trasa do tego miejsca
 • Trasa przez to miejsce
 • Hotele w pobliżu
 • Restauracje w pobliżu