Zdarzenia na drodze

 • Zamkniety przejazd
  SS140, zamkniety przejazd w kierunku Frattocchie - SS7 Appia, między Castel Gandolfo - SS216 Maremmana III i Lago Albano - SS140dir
 • Zamkniety przejazd
  Sottovia Ignazio Guidi, zamkniety przejazd w kierunku , między Viale Regina Margherita i Via Nomentana
 • Roboty drogowe
  Sottovia Ignazio Guidi, roboty drogowe w kierunku , między Viale Regina Margherita i Via Nomentana
 • Zamkniety przejazd
  Viale del Muro Torto (RM), zamkniety przejazd w kierunku Piazzale Flaminio, między Largo Federico Fellini i Via Vittorio Veneto
 • Roboty drogowe
  Viale del Muro Torto (RM), roboty drogowe w kierunku Piazzale Flaminio, między Largo Federico Fellini i Via Vittorio Veneto
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS5, zwezenie jezdni w kierunku Pescara - SS16 Adriatica, między Via di Tor Cervara i Grande Raccordo Anulare
 • Roboty drogowe
  SS5, roboty drogowe w kierunku Pescara - SS16 Adriatica, między Via di Tor Cervara i Grande Raccordo Anulare
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS5, zwezenie jezdni w kierunku Roma, między Via di Casal Bianco i Grande Raccordo Anulare
 • Roboty drogowe
  SS5, roboty drogowe w kierunku Roma, między Via di Casal Bianco i Grande Raccordo Anulare
 • Zamkniety przejazd
  Via dell'Arco di Travertino, zamkniety przejazd w kierunku Via Appia Nuova, między Via Tuscolana i Via Appia Nuova
 • Roboty drogowe
  Via dell'Arco di Travertino, roboty drogowe w kierunku Via Appia Nuova, między Via Tuscolana i Via Appia Nuova
 • Zamkniety przejazd
  Via Giulio Rocco, zamkniety przejazd w kierunku , między Via Alessandro Cialdi i Lungotevere S. Paolo
 • Zamkniety przejazd
  Via Giulio Rocco, zamkniety przejazd w kierunku , między Via Alessandro Cialdi i Lungotevere S. Paolo
 • Zamkniety przejazd
  Via Giulio Rocco, zamkniety przejazd w kierunku , między Via Alessandro Cialdi i Lungotevere S. Paolo
 • Zamkniety przejazd
  Via Giulio Rocco, zamkniety przejazd w kierunku , między Lungotevere S. Paolo i Via Alessandro Cialdi
 • Zamkniety przejazd
  Via Giulio Rocco, zamkniety przejazd w kierunku , między Lungotevere S. Paolo i Via Alessandro Cialdi
 • Zamkniety przejazd
  Via Giulio Rocco, zamkniety przejazd w kierunku , między Lungotevere S. Paolo i Via Alessandro Cialdi
 • Zamkniety przejazd
  Viale del Muro Torto (RM), zamkniety przejazd w kierunku Piazzale Flaminio, między Via Vittorio Veneto i Piazzale Flaminio
 • Roboty drogowe
  Viale del Muro Torto (RM), roboty drogowe w kierunku Piazzale Flaminio, między Via Vittorio Veneto i Piazzale Flaminio
 • Zamkniety przejazd
  Viale del Muro Torto (RM), zamkniety przejazd w kierunku Piazzale Flaminio, między Largo Federico Fellini i Via Vittorio Veneto
 • Roboty drogowe
  Viale del Muro Torto (RM), roboty drogowe w kierunku Piazzale Flaminio, między Largo Federico Fellini i Via Vittorio Veneto
 • Zamkniety przejazd
  Viale del Muro Torto (RM), zamkniety przejazd w kierunku Piazzale Flaminio, między Largo Federico Fellini i Via Vittorio Veneto
 • Roboty drogowe
  Viale del Muro Torto (RM), roboty drogowe w kierunku Piazzale Flaminio, między Largo Federico Fellini i Via Vittorio Veneto
 • Roboty drogowe
  Via Cristoforo Colombo (RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Via del Canale della Lingua-Infernetto i Via Di Casal Palocco
 • Roboty drogowe
  Via Cristoforo Colombo (RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Via del Canale della Lingua-Infernetto i Via del Lido di Castel Porziano
 • Zamkniety przejazd
  SS6, zamkniety przejazd w kierunku Taverna Spartimento - SS7 Via Appia, między P.zza del Pigneto i C.ne Casilina
 • Zamkniety przejazd
  SS4, zamkniety przejazd w kierunku Porto D'ascoli, między Tangenziale Est i Via Radicofani
 • Roboty drogowe
  Via Camera Picena, zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Via Monte Urano i Grande Raccordo Anulare
 • Trasa od tego miejsca
 • Trasa do tego miejsca
 • Trasa przez to miejsce
 • Hotele w pobliżu
 • Restauracje w pobliżu