Zdarzenia na drodze

 • Zamkniety przejazd
  Via La Spezia (RM), zamkniety przejazd w kierunku Piazza Lodi, między Largo Brindisi i Via Monza
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SP49a(RM), zwezenie jezdni w kierunku Poli, między Piazzale Prenestino i Largo Preneste-Portonaccio-Roma
 • Roboty drogowe
  SP49a(RM), roboty drogowe w kierunku Poli, między Piazzale Prenestino i Largo Preneste-Portonaccio-Roma
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SP49a(RM), zwezenie jezdni w kierunku Poli, między Piazzale Prenestino i Largo Preneste-Portonaccio-Roma
 • Roboty drogowe
  SP49a(RM), roboty drogowe w kierunku Poli, między Piazzale Prenestino i Largo Preneste-Portonaccio-Roma
 • Roboty drogowe
  Via di Casal Bertone, roboty drogowe w kierunku , między Via Alberto Pollio i Via di Portonaccio
 • Roboty drogowe
  Via di Casal Bertone, roboty drogowe w kierunku , między Via di Portonaccio i Via Alberto Pollio
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via Collatina (RM), ruch wahadlowy jednym pasem ruchu w obu kierunkach, między Piazza Cesare De Cupis-Tor Sapienza i Viale Palmiro Togliatti
 • Roboty drogowe
  Via Collatina (RM), roboty drogowe w kierunku Via Prenestina, między Piazza Cesare De Cupis-Tor Sapienza i Viale Palmiro Togliatti
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS7, zwezenie jezdni w kierunku Roma, między Ciampino - SS217 Via Dei Laghi i A90-GRA
 • Roboty drogowe
  SS7, zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Ciampino - SS217 Via Dei Laghi i A90-GRA
 • Roboty drogowe
  Via della Cecchignola (RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Via di Tor Pagnotta i Via Ardeatina
 • Roboty drogowe
  Via della Cecchignola (RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Via Ardeatina i Via di Tor Pagnotta
 • Zamkniety przejazd
  SS7, zamkniety most/wiadukt w kierunku Brindisi, między Ariccia i Ariccia - SS218 Via Rocca Di Papa
 • Roboty drogowe
  SS207, roboty drogowe w kierunku Frattocchie - SS7 Appia, między Cecchina i Pavona
 • Inny
  A90, przeszkody na drodze w kierunku Salaria, między 2a: Casal Del Marmo i 3: SS2 Via Cassia
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via di Boccea (RM), zwezenie jezdni w kierunku Piazza Irnerio, między Via di Casal Selce i Via di Pantan Monastero
 • Roboty drogowe
  SS7, roboty drogowe w kierunku Brindisi, między via di Capannelle i Ciampino - SS217 Via Dei Laghi
 • Roboty drogowe
  Passeggiata del Gianicolo, zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Salita di Sant'Onofrio i Via di San Pancrazio
 • Roboty drogowe
  Via Collatina (RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Via del Ponte di Nona i A24-Svincolo Ponte di Nona
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via del Trullo (RM), ruch wahadlowy jednym pasem ruchu w obu kierunkach, między Largo Giuncugnano-Trullo i Via della Magliana
 • Roboty drogowe
  Via di Val Tellina, roboty drogowe w kierunku , między Via di Monte Verde i Via Bernardino Ramazzini
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via Nazionale, zamkniete pasy ruchu w kierunku , między Viale Luigi Einaudi i Via IV Novembre
 • Zamkniety przejazd
  Via del Podere Trieste, zamkniety przejazd w kierunku , między Via del Monte della Capanna i Via Andersen
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS148, zwezenie jezdni w kierunku Terracina, między Via Di Decima/Castel Porziano (direzione Lt) i Pratica Di Mare/Torvajanica
 • Roboty drogowe
  SS148, roboty drogowe w kierunku Terracina, między Via Di Decima/Castel Porziano (direzione Lt) i Pratica Di Mare/Torvajanica
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS148, zwezenie jezdni w kierunku Terracina, między Mostacciano i Tor De' Cenci
 • Roboty drogowe
  SS148, roboty drogowe w kierunku Terracina, między Mostacciano i Tor De' Cenci
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SP1a(RM), zwezenie jezdni w kierunku Roma, między Largo Volontari del Sangue-Roma i Via Quirino Majorana / Via Grimaldi
 • Roboty drogowe
  SP1a(RM), roboty drogowe w kierunku Roma, między Largo Volontari del Sangue-Roma i Via Quirino Majorana / Via Grimaldi
 • Wypadek
  Via Francesco Grimaldi, wypadek w kierunku , między Via Portuense i Via Quirino Majorana
 • Roboty drogowe
  SP1a(RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Via Quirino Majorana / Via Grimaldi i Largo Volontari del Sangue-Roma
 • Zamkniety przejazd
  Via Aurelia Antica (RM), zamkniety przejazd w kierunku Via Aurelia, między Via di Torre Rossa i Via Aurelia-Largo Tommaso Perassi
 • Zamkniety przejazd
  Via Aurelia Antica (RM), zamkniety przejazd w kierunku Via di San Pancrazio, między Via Aurelia-Largo Tommaso Perassi i Via di Bravetta-Largo Don Luigi Guanella
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via di Boccea (RM), zwezenie jezdni w kierunku Via di Santa Maria di Galeria, między Piazza dei Giureconsulti i Largo Gregorio XIII
 • Roboty drogowe
  Via di Boccea (RM), roboty drogowe w kierunku Via di Santa Maria di Galeria, między Piazza dei Giureconsulti i Largo Gregorio XIII
 • Zamkniety przejazd
  Via Federico Borromeo, zamkniety przejazd w kierunku , między Via Tommaso de Vio i Via Pasquale II
 • Zamkniety przejazd
  Via Pietro Maffi, zamkniety przejazd w kierunku , między Via Simone Mosca i Via Tommaso de Vio
 • Roboty drogowe
  Via Pietro Maffi, roboty drogowe w kierunku , między Via Simone Mosca i Via Tommaso de Vio
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS3, ruch wahadlowy jednym pasem ruchu w obu kierunkach, między Grande Raccordo Anulare i Sacrofanese-Malborghetto
 • Roboty drogowe
  SS3, prace zwiazane z utrzymaniem drogi w kierunku SS16, między Grande Raccordo Anulare i Sacrofanese-Malborghetto
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS2, zamkniete prawe pasy ruchu w kierunku Le Rughe - SS2 Cassia, między Grande Raccordo Anulare i SS2bis-Via Veientana Nuova
 • Roboty drogowe
  SS2, roboty drogowe w kierunku Le Rughe - SS2 Cassia, między Grande Raccordo Anulare i SS2bis-Via Veientana Nuova
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS2, zamkniete prawe pasy ruchu w kierunku Grande Raccordo Anulare, między SS2bis-Via Veientana Nuova i Grande Raccordo Anulare
 • Roboty drogowe
  SS2, roboty drogowe w kierunku Grande Raccordo Anulare, między SS2bis-Via Veientana Nuova i Grande Raccordo Anulare
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS2, zamkniete prawe pasy ruchu w kierunku Grande Raccordo Anulare, między SS2bis-Via Veientana Nuova i Grande Raccordo Anulare
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS3, ruch wahadlowy jednym pasem ruchu w obu kierunkach, między Sacrofanese-Malborghetto i Grande Raccordo Anulare
 • Roboty drogowe
  SS3, prace zwiazane z utrzymaniem drogi w kierunku Roma, między Sacrofanese-Malborghetto i Grande Raccordo Anulare
 • Trasa od tego miejsca
 • Trasa do tego miejsca
 • Trasa przez to miejsce
 • Hotele w pobliżu
 • Restauracje w pobliżu