Zdarzenia na drodze

 • Roboty drogowe
  Via di Tor Pignattara (RM), roboty drogowe w kierunku Via degli Angeli, między Via Casilina i Via degli Angeli
 • Roboty drogowe
  Via di Tor Pignattara (RM), roboty drogowe w kierunku Via degli Angeli, między Via Casilina i Via degli Angeli
 • Roboty drogowe
  SS6, roboty drogowe w kierunku Taverna Spartimento - SS7 Via Appia, między Via di Tor Pagnotta / Via di Acqua Bullicante i Viale Palmiro Togliatti
 • Roboty drogowe
  SS6, roboty drogowe w kierunku Taverna Spartimento - SS7 Via Appia, między C.ne Casilina i Via di Tor Pagnotta / Via di Acqua Bullicante
 • Roboty drogowe
  Via Aosta, roboty drogowe w kierunku , między Viale Castrense i Strada Statale 7 Via Appia
 • Roboty drogowe
  Via Aosta, roboty drogowe w kierunku , między Viale Castrense i Strada Statale 7 Via Appia
 • Roboty drogowe
  Tangenziale Est (RM), prace zwiazane z utrzymaniem drogi w kierunku San Giovanni, między Uscita Via Tiburtina-Portonaccio i Uscita A24
 • Roboty drogowe
  Tangenziale Est (RM), prace zwiazane z utrzymaniem drogi w kierunku San Giovanni, między Piazzale della Stazione Tiburtina i Uscita San Lorenzo-Largo Settimio Passamonti-Verano
 • Zamkniety przejazd
  SS4, zamkniety przejazd w kierunku Roma, między Piazza di Priscilla i Viale Liegi
 • Roboty drogowe
  SS4, roboty drogowe w kierunku Roma, między Piazza di Priscilla i Viale Liegi
 • Roboty drogowe
  SS5, roboty drogowe w kierunku Pescara - SS16 Adriatica, między Viale Palmiro Togliatti i Via di Tor Cervara
 • Roboty drogowe
  SS5, roboty drogowe w kierunku Pescara - SS16 Adriatica, między Viale Palmiro Togliatti i Via di Tor Cervara
 • Roboty drogowe
  Via del Casale di San Basilio (RM), roboty drogowe w kierunku Via Nomentana, między Via Tiburtina i Via Fabriano
 • Roboty drogowe
  SS5, roboty drogowe w kierunku Roma, między Grande Raccordo Anulare i Via di Tor Cervara
 • Roboty drogowe
  Via del Casale di San Basilio (RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Via Fabriano i Via Tiburtina
 • Roboty drogowe
  SS5, roboty drogowe w kierunku Roma, między Via di Casal Bianco i Grande Raccordo Anulare
 • Roboty drogowe
  SS5, roboty drogowe w kierunku Roma, między Via di Casal Bianco i Grande Raccordo Anulare
 • Roboty drogowe
  SS296, zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Fiumicino Aeroporto i Via della Scafa
 • Roboty drogowe
  SS296, roboty drogowe w kierunku SS8, między Aeroporto Di Fiumicino/Allacciamento Autostrada Rm-Fiumicino i Via della Scafa
 • Roboty drogowe
  Via del Quartaccio, roboty drogowe w kierunku , między Via del Quartaccio i Grande Raccordo Anulare
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via di Torrevecchia (RM), zwezenie jezdni w kierunku Via di Boccea, między Via del Quartaccio i Via di Boccea
 • Roboty drogowe
  Via di Torrevecchia (RM), roboty drogowe w kierunku Via di Boccea, między Via del Quartaccio i Via di Boccea
 • Zamkniety przejazd
  Via Federico Borromeo, zamkniety przejazd w kierunku , między Via Tommaso de Vio i Via Pasquale II
 • Zamkniety przejazd
  Via Federico Borromeo, zamkniety przejazd w kierunku , między Via Tommaso de Vio i Via Pasquale II
 • Zamkniety przejazd
  SP1a(RM), zamkniety przejazd w kierunku Roma, między Largo Alessandro Toja-Roma i Piazza di Porta Portese
 • Roboty drogowe
  Via Marmorata (RM), roboty drogowe w kierunku , między Lungotevere Testaccio - Ponte Sublicio i Piazzale Ostiense - Porta San Paolo
 • Roboty drogowe
  SS207, roboty drogowe w kierunku Frattocchie - SS7 Appia, między Cecchina i Pavona
 • Roboty drogowe
  SP49a(RM), roboty drogowe w kierunku Roma, między A90-Colle Prenestino i Via Emilio Longoni
 • Roboty drogowe
  Via Casal de Pazzi-GRA, roboty drogowe w kierunku Fidene/Via Carmelo Bene, między Via Tiburtina Valeria i Via Nomentana
 • Roboty drogowe
  SP23a(RM), roboty drogowe w kierunku Palombara Sabina, między SP22a-Poggio Fiorito i Montardone
 • Roboty drogowe
  Via Monte Urano, roboty drogowe w kierunku , między Via Camerata Picena i Via Monte Gilberto
 • Roboty drogowe
  SS6, roboty drogowe w kierunku Taverna Spartimento - SS7 Via Appia, między Viale Palmiro Togliatti i A90-GRA
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via di Torrenova, zwezenie jezdni w kierunku , między Via del Torraccio di Torrenova i Via Casilina
 • Roboty drogowe
  Via di Grotta di Gregna (RM), roboty drogowe w kierunku Via Tiburtina, między Via Collatina i Via Igino Giordani
 • Zamkniety przejazd
  Via Fabiano Nardini, zamkniety przejazd w kierunku , między Via Ignazio Giorgi i Via Antonio Nibby
 • Roboty drogowe
  SP3e(RM), roboty drogowe w kierunku Ardea, między Via di Torricola-Via di Tor Pagnotta-Roma i G.R.A.-Roma
 • Roboty drogowe
  SP3e(RM), roboty drogowe w kierunku Ardea, między Via della Cecchignola-Roma i Castel di Leva
 • Wypadek
  Via di Grotta Perfetta (RM), wypadek w kierunku Via Cristoforo Colombo, między Largo Piero Bargellini i Largo Santi Martiri dell'Uganda
 • Roboty drogowe
  Viale Beata Vergine del Carmelo, zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Viale Pechino i Viale Don Pasquino Borghi
 • Roboty drogowe
  Via del Fosso della Magliana (RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Via Portuense i Via della Magliana
 • Wypadek
  Via Cina, wypadek w kierunku , między Viale Camillo Sabatini i Via Canton
 • Roboty drogowe
  SP95b(RM), roboty drogowe w kierunku Roma, między Trigoria i A90-Roma
 • Roboty drogowe
  SP95b(RM), roboty drogowe w kierunku Roma, między Colle del Pino i A90-Roma
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS148, zwezenie jezdni w kierunku Terracina, między Uscita Pomezia Nord i Uscita Pomezia Centro/Castelli Romani
 • Roboty drogowe
  SS148, zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Uscita Pomezia Nord i Uscita Pomezia Centro/Castelli Romani
 • Wypadek
  Via di Boccea (RM), wypadek w kierunku Via di Santa Maria di Galeria, między Via di Selva Candida i Via di Pantan Monastero
 • Wypadek
  Lungotevere Pietra Papa, wypadek w kierunku , między Lungotevere Vittorio Gassman i Viale Guglielmo Marconi
 • Roboty drogowe
  Via Marmorata (RM), roboty drogowe w kierunku , między Lungotevere Testaccio - Ponte Sublicio i Piazzale Ostiense - Porta San Paolo
 • Zamkniety przejazd
  Lungotevere (RM), zamkniety przejazd w kierunku Ponte Flaminio, między Ponte Regina Margherita i Ponte Pietro Nenni-Flaminio
 • Roboty drogowe
  Via della Pineta Sacchetti (RM), roboty drogowe w kierunku Circonvallazione Cornelia-Boccea, między Via Trionfale i Galleria Giovanni XXIII
 • Roboty drogowe
  SP10a(RM), roboty drogowe w kierunku Pavone, między SS3-Monte Caminetto i Guado Tufo
 • Trasa od tego miejsca
 • Trasa do tego miejsca
 • Trasa przez to miejsce
 • Hotele w pobliżu
 • Restauracje w pobliżu