Zdarzenia na drodze

 • Roboty drogowe
  SS8, roboty drogowe w kierunku Roma, między Lido Di Ostia - SS8bis E SS601 i Via dell'Aeroporto di Fiumicino
 • Roboty drogowe
  SS148, roboty drogowe w kierunku Roma, między Castel Romano/Trigoria i Via Di Decima/Castel Porziano (direzione Lt)
 • Roboty drogowe
  SS296, roboty drogowe w kierunku SS8, między Via della Scafa i Ostia Scavi - SS8 Via Del Mare
 • Roboty drogowe
  SP3e(RM), zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Mantiglia di Ardea i SP93b-Villaggio Ardeatino
 • Roboty drogowe
  Via di Tor Pagnotta (RM), roboty drogowe w kierunku Via Ardeatina, między Via della Cecchignola i Via Ardeatina
 • Roboty drogowe
  SS511, roboty drogowe w kierunku Pedica - SS215 E SS218 Di Rocca Di Papa, między Via della Stazione di Ciampino / Morena i Via della Cavona
 • Roboty drogowe
  SS5, roboty drogowe w kierunku Pescara - SS16 Adriatica, między Grande Raccordo Anulare i Via di Casal Bianco
 • Roboty drogowe
  SP95b(RM), roboty drogowe w kierunku Roma, między Colle del Pino i Trigoria
 • Roboty drogowe
  Via di Mezzocamino, roboty drogowe w kierunku , między Via Cristoforo Colombo i Via degli Eroi di Rodi
 • Roboty drogowe
  SS8, roboty drogowe w kierunku Roma, między A90-G.R.A./SS8 Via Del Mare i Viale G. Marconi
 • Roboty drogowe
  Via Collatina (RM), roboty drogowe w kierunku Via Prenestina, między Piazza Cesare De Cupis-Tor Sapienza i Viale Palmiro Togliatti
 • Roboty drogowe
  Via Pasquale II, roboty drogowe w kierunku , między Via del Forte Braschi i Via di Boccea
 • Roboty drogowe
  SS5, zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Grande Raccordo Anulare i Via di Tor Cervara
 • Roboty drogowe
  Viale Tor di Quinto(RM), roboty drogowe w kierunku Via Flaminia, między Tangenziale Est i Via Flaminia
 • Roboty drogowe
  Via Trionfale (RM), roboty drogowe w kierunku Largo Trionfale, między Via di Casal del Marmo-Ottavia i Ospedale San Filippo Neri
 • Roboty drogowe
  SP10a(RM), roboty drogowe w kierunku Pavone, między SS3-Monte Caminetto i Guado Tufo
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS3, zwezenie jezdni w kierunku Roma, między Sacrofanese-Malborghetto i Grande Raccordo Anulare
 • Roboty drogowe
  SS3, roboty drogowe w kierunku Roma, między Sacrofanese-Malborghetto i Grande Raccordo Anulare
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS3, zwezenie jezdni w kierunku Roma, między Sacrofanese-Malborghetto i Prima Porta
 • Roboty drogowe
  SS3, roboty drogowe w kierunku Roma, między Sacrofanese-Malborghetto i Prima Porta
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS3, zwezenie jezdni w kierunku SS16, między Prima Porta i Sacrofanese-Malborghetto
 • Roboty drogowe
  SS3, roboty drogowe w kierunku SS16, między Prima Porta i Sacrofanese-Malborghetto
 • Zamkniety przejazd
  SS3, zamkniety przejazd w kierunku SS16, między Prima Porta i Sacrofanese-Malborghetto
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS3, zwezenie jezdni w kierunku SS16, między Prima Porta i Sacrofanese-Malborghetto
 • Roboty drogowe
  SS3, prace zwiazane z utrzymaniem drogi w kierunku SS16, między Prima Porta i Sacrofanese-Malborghetto
 • Roboty drogowe
  SS148, roboty drogowe w kierunku Roma, między Via Decima-Castel Porziano (direzione Rm) i Tor De' Cenci
 • Roboty drogowe
  SS148, roboty drogowe w kierunku Terracina, między Mostacciano i Via Decima-Castel Porziano (direzione Rm)
 • Roboty drogowe
  Via di Vigna Murata (RM), roboty drogowe w kierunku Via Laurentina, między Piazza Bernardo Zamagna i Largo delle Vittime delle Foibe Istriane
 • Roboty drogowe
  SS8, roboty drogowe w kierunku Lido Di Ostia - SS8 E SS601, między Viale G. Marconi i A90-G.R.A./SS8 Via Del Mare
 • Roboty drogowe
  Via Appia Pignatelli (RM), roboty drogowe w kierunku Via Appia Antica, między Via al Quarto Miglio i Via Appia Antica
 • Zamkniety przejazd
  Via dell'Arco di Travertino, zamkniety przejazd w kierunku Via Appia Nuova, między Via Tuscolana i Via Appia Nuova
 • Roboty drogowe
  SP1a(RM), roboty drogowe w kierunku Fiumicino, między Via Quirino Majorana / Via Grimaldi i Largo Volontari del Sangue-Roma
 • Zamkniety przejazd
  Via La Spezia (RM), zamkniety przejazd w kierunku Piazza Lodi, między Largo Brindisi i Via Monza
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via Nazionale, zamkniete pasy ruchu w kierunku , między Viale Luigi Einaudi i Via IV Novembre
 • Zamkniety przejazd
  Via del Podere Trieste, zamkniety przejazd w kierunku , między Via del Monte della Capanna i Via Andersen
 • Roboty drogowe
  Via di Casal del Marmo (RM), roboty drogowe w kierunku Via di Boccea, między Largo Codogno i Via Monte del Marmo - G.R.A.
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS215, zwezenie jezdni w kierunku Roma, między Via delle Capannelle i Viale Palmiro Togliatti
 • Roboty drogowe
  SS215, prace zwiazane z utrzymaniem drogi w kierunku Roma, między Via delle Capannelle i Viale Palmiro Togliatti
 • Roboty drogowe
  Viale dei Colli Portuensi (RM), roboty drogowe w kierunku Via Portuense, między Via di Monteverde i Largo Alberto Missiroli
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via Cristoforo Colombo (RM), zwezenie jezdni w kierunku Piazzale Cristoforo Colombo-Lido di Ostia, między Via Cilicia i Via Laurentina
 • Roboty drogowe
  Via Cristoforo Colombo (RM), prace zwiazane z utrzymaniem drogi w kierunku Piazzale Cristoforo Colombo-Lido di Ostia, między Via Cilicia i Via Laurentina
 • Roboty drogowe
  Viale dei Colli Portuensi (RM), roboty drogowe w kierunku Circonvallazione Gianicolense, między Via di Monteverde i Circonvallazione Gianicolense
 • Roboty drogowe
  Via del Circo Massimo, zmiana organizacji ruchu na terenie objetym robotami drogowymi w obu kierunkach, między Lungotevere Aventino i Viale Aventino
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SP49a(RM), zwezenie jezdni w kierunku Roma, między Largo Preneste-Portonaccio-Roma i Piazzale Prenestino
 • Roboty drogowe
  SP49a(RM), roboty drogowe w kierunku Roma, między Largo Preneste-Portonaccio-Roma i Piazzale Prenestino
 • Roboty drogowe
  Via Luigi Petroselli, roboty drogowe w kierunku , między Via dei Cerchi i Via Florida
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via Gregorio VII (RM), zwezenie jezdni w kierunku Piazza di Villa Carpegna, między Piazzale Gregorio VII i Largo Cardinale Clemente Micara
 • Roboty drogowe
  Via Gregorio VII (RM), roboty drogowe w kierunku Piazza di Villa Carpegna, między Piazzale Gregorio VII i Largo Cardinale Clemente Micara
 • Roboty drogowe
  Via di Casal Bertone, roboty drogowe w kierunku , między Via Alberto Pollio i Via di Portonaccio
 • Roboty drogowe
  SS1, roboty drogowe w kierunku Ventimiglia, między Roma i Via Aurelia Antica
 • Roboty drogowe
  Via di Casal Bertone, roboty drogowe w kierunku , między Via di Portonaccio i Via Alberto Pollio
 • Roboty drogowe
  Corso Vittorio Emanuele II, roboty drogowe w kierunku , między Lungotevere degli Altoviti i Via Nazionale
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via di Boccea (RM), ruch wahadlowy jednym pasem ruchu w obu kierunkach, między Piazza Irnerio i Piazza dei Giureconsulti
 • Roboty drogowe
  Via di Boccea (RM), roboty drogowe w kierunku Via di Santa Maria di Galeria, między Piazza Irnerio i Piazza dei Giureconsulti
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  Via Anastasio II, zwezenie jezdni w kierunku , między Via Gregorio VII i Via degli Ammiragli
 • Roboty drogowe
  Via Anastasio II, roboty drogowe w kierunku , między Via Gregorio VII i Via degli Ammiragli
 • Roboty drogowe
  Via Cipro, roboty drogowe w kierunku , między Via Anastasio II i Piazzale degli Eroi
 • Zamknięte drogi i pasy ruchu
  SS3, zwezenie jezdni w kierunku SS16, między Labaro i Sacrofanese-Malborghetto
 • Roboty drogowe
  SS3, roboty drogowe w kierunku SS16, między Labaro i Sacrofanese-Malborghetto
 • Trasa od tego miejsca
 • Trasa do tego miejsca
 • Trasa przez to miejsce
 • Hotele w pobliżu
 • Restauracje w pobliżu